top of page

KONSULENTYDELSER

Gitte Haslebo har 30 års erfaring med at udvikle og anvende centrale idéer, metoder, redskaber og kloge greb til organisationsudvikling baseret på systemisk tænkning, anerkendende udforskning og narrativ praksis.

Gitte Haslebo gennemfører konsulentopgaver for både den offentlige og den private sektor og over alt i Danmark og yder konsulentbistand i form af:

- Sparring til den enkelte leder eller en ledergruppe

- Ledelsesudvikling

- Facilitering af dialogprocesser for ledere og medarbejdere i forhold til aktuelle udfordringer

- Inspirationsforedrag på konferencer

Konsulentydelser: Services
bottom of page