top of page
S-Forum.PNG

Gitte Haslebo er medstifter af Socialpolitisk Forum i Gentofte og formand for foreningen. 


Socialpolitisk Forum er et politisk netværk og en forening, som er stiftet af borgere i Gentofte Kommune. Foreningens formål er at være et idé-, diskussions- og udviklingsforum for den kvalificerede, engagerede og vidende socialpolitiske debat i Gentofte Kommune.

Socialpolitisk Forum i Gentofte vil synliggøre den stigende ulighed og fattigdom i kommunen.


Vi vil skabe indsigt og viden om forskellige befolkningsgruppers vilkår med hensyn til fx økonomi, bolig, adgang til sundhedsydelser og inklusion i fællesskaber.

Vi vil undersøge og skabe klarhed omkring, hvad begrebet social bæredygtighed rummer, og vi vil arbejde for, at Gentofte bliver en socialt bæredygtig kommune.

Socialpolitisk Forum i Gentofte: Projects

Debat i regi af Socialpolitisk Forum i Gentofte

2020

Læserbrev: Når jobcentrene åbner

I: Villabyerne d. 6. maj 2020

Læserbrev: Svar fra en borger om udligningsreformen

I: Villabyerne d. 26. februar 2020


Læserbrev: Dialog på tværs

I: Villabyerne d. 19. februar 2020

2019

Læserbrev: Skal Gentofte Kommune have en borgerrådgiver?

I Villabyerne d. 3. december 2019

Artikel: Bor der fattige i Gentofte? Ja, siger ny forening

I: Villabyerne d. 3. december 2019

Læserbrev:  En udstrakt hånd – også til Ældresagen

I Villabyerne d. 29. oktober 2019


Læserbrev: En udstrakt hånd – om den nyetablerede bisidderordning

I: Villabyerne d. 8. oktober 2019


Læserbrev: Nedsæt opgaveudvalg om ulighed og fattigdom

I: Villabyerne d. 1. oktober 2019


Artikel: Ny forening har fået papir på hinanden

I: Villabyerne d. 1. oktober 2019


Læserbrev: Vi kommer hinanden ved

I: Villabyerne d. 10. juli 2019


Artikel: Ny bisidderordning i Gentofte

I: Villabyerne d. 25. juni 2019

Interview: Socialpolitisk Forum i Gentofte: Første skridt til at gøre noget ved problemerne er at se i øjnene, at de eksisterer

I: Villabyerne d. 23. april 2019

2018
Læserbrev: 370 fattige børn i Gentofte kommune

I: Villabyerne d. 4. september 2018

Socialpolitisk Forum i Gentofte: About
bottom of page