top of page
S-Forum.PNG

Gitte Haslebo er medstifter og den første formand for foreningen (fra august 2019 til februar 2021).


Socialpolitisk Forum er et politisk netværk og en forening, som er stiftet af borgere i Gentofte Kommune. Foreningens formål er at være et idé-, diskussions- og udviklingsforum for den kvalificerede, engagerede og vidende socialpolitiske debat i Gentofte Kommune.

Socialpolitisk Forum i Gentofte vil synliggøre den stigende ulighed og fattigdom i kommunen.


Vi vil skabe indsigt og viden om forskellige befolkningsgruppers vilkår med hensyn til fx økonomi, bolig, adgang til sundhedsydelser og inklusion i fællesskaber.

Vi vil undersøge og skabe klarhed omkring, hvad begrebet social bæredygtighed rummer, og vi vil arbejde for, at Gentofte bliver en socialt bæredygtig kommune.

Socialpolitisk Forum i Gentofte: Projects

Debat i regi af Socialpolitisk Forum i Gentofte

2020

Læserbrev: Når jobcentrene åbner

I: Villabyerne d. 6. maj 2020

Læserbrev: Svar fra en borger om udligningsreformen

I: Villabyerne d. 26. februar 2020


Læserbrev: Dialog på tværs

I: Villabyerne d. 19. februar 2020

2019

Læserbrev: Skal Gentofte Kommune have en borgerrådgiver?

I Villabyerne d. 3. december 2019

Artikel: Bor der fattige i Gentofte? Ja, siger ny forening

I: Villabyerne d. 3. december 2019

Læserbrev:  En udstrakt hånd – også til Ældresagen

I Villabyerne d. 29. oktober 2019


Læserbrev: En udstrakt hånd – om den nyetablerede bisidderordning

I: Villabyerne d. 8. oktober 2019


Læserbrev: Nedsæt opgaveudvalg om ulighed og fattigdom

I: Villabyerne d. 1. oktober 2019


Artikel: Ny forening har fået papir på hinanden

I: Villabyerne d. 1. oktober 2019


Læserbrev: Vi kommer hinanden ved

I: Villabyerne d. 10. juli 2019


Artikel: Ny bisidderordning i Gentofte

I: Villabyerne d. 25. juni 2019

Interview: Socialpolitisk Forum i Gentofte: Første skridt til at gøre noget ved problemerne er at se i øjnene, at de eksisterer

I: Villabyerne d. 23. april 2019

2018
Læserbrev: 370 fattige børn i Gentofte kommune

I: Villabyerne d. 4. september 2018

Socialpolitisk Forum i Gentofte: About
bottom of page