top of page

VENLIGBOERNE

I 2015 opstod bevægelsen Venligboerne, som dannede lokalgrupper i de fleste kommuner i Danmark med det fælles formål at byde flygtninge velkomne i Danmark og hjælpe dem i gang med at skabe en ny hverdag.

Efteråret 2015 blev jeg en af organisatorerne/administratorerne i Venligboerne Gentofte og omegn, som i dag har 1.670 medlemmer.


Dette frivillige arbejde har beriget mit liv på to måder. For det første har jeg lært rigtig mange flygtninge og familiesammenførte personligt at kende og har fået stor respekt for deres ihærdige indsats for at bygge en ny tilværelse op. I denne proces har jeg hjulpet med mange forskellige former for problemløsning.

For det andet har jeg med min Venligboer-kasket på været med til at knytte de mange aktører i civilsamfundet sammen, som er engageret i integration: Netværkshuset, Hellerup Sprogcenter (i dag SpeakSpeak), Frivilligcentret, arbejdspladser, familier, mv.


Igennem årene fra 2015 har vi i administratorgruppen løbende holdt møder med ledere og medarbejdere i Gentofte kommune, især Jobcentret.

I 2015-16 deltog jeg i et opgaveudvalg om integration, som Gentofte kommune havde nedsat. Opgaveudvalget havde fokus på den gode modtagelse i kommunen af flygtninge.

I 2019 deltog jeg i det Integrationspolitiske Netværk i Altinget.


Udvalgte læserbreve af Gitte Haslebo i regi af Venligboerne og bragt i Villabyerne:

2018

Er 500 kvoteflygtninge mange? 

Den 16. oktober

2017

Integration kræver langsigtet indsats.

Bragt den 20. oktober

Åben og ærlig kommunikation

Bragt den 22. september

Det umuliges kunst

Bragt den 15. september

Vores efterkommere betaler prisen

Bragt den 18. august

Integration handler om flygtninge

Bragt den 11. august

Flygtninge eller migranter

Bragt den 4. august

Giv flygtninge håb

Bragt den 3. august

Privatliv – også for flygtninge

Bragt den 18. juli

Lad flygtninge få søvn

Bragt den 13. juli

2016

Teglgårdsvej 5 - en skamplet på kommunens integrationspolitik

Bragt den 27. oktober

Nedsæt et opgaveudvalg 

Bragt den 28. april 2016

Venligboerne: Welcome
bottom of page