top of page

POLITISK INTERESSE

Omend jeg er optaget af samfundsudviklingen generelt får især en række temaer mig op på dupperne og ud på gaderne for at deltage i demonstrationer, medvirke i underskriftsindsamlinger, deltage i borgermøder og debatarrangementer.


Det drejer sig især om følgende:

- Danmarks internationale forpligtelser over for flygtninge og indvandrere

- Klimaødelæggelser og politikernes manglende beslutnings- og handlekraft

- Myndighedernes inhumane behandling af flygtninge, asylansøgere og afviste asylansøgere

- Den dalende retssikkerhed for et stigende antal borgergrupper

- Den stigende ulighed i formue, indkomster, sundhed og overlevelseschancer

- Eksklusionsprocesser i det såkaldte velfærdssamfund


Indimellem får begivenheder inden for disse emneområder mig også til at fare til tastaturet og give min viden, analyse og mening til kende. Nedenstående er eksempler herpå fra de seneste år.

Politisk interesse: About
bottom of page